• Начало

  Списание „Бизнес управление“ е специализирано списание по мениджмънт. Издава се от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

  Списание „Бизнес управление“ излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и

  Още »

 • Цели и обхват

  Списанието предоставя възможност за споделяне на различни идеи и виждания в областта на икономическата практика. Представя научни изследвания, поставят  се проблеми и се търсят рационални управленски решения. В изданието се публикуват разработките както на известни и утвърдени изследователи, така и на млади учени.

  Обхват

  В списанието се публикуват научни

  Още »


Контакти

Адрес: Свищов, ул." Емануил Чакъров" 2
E-mail: bm@uni-svishtov.bg

Технически секретар
Живка Тананеева
Тел.: (++359)631-66-295


Редакционна колегия

1. Проф. д. н. Борислав Борисов – главен редактор
2. Проф. д-р Красимир Шишманов – зам. главен редактор
3. Проф. д. н. Божидар Божинов
4. Проф. д-р Любчо Варамезов
5. Доц. д-р Иван Марчевски
6. Доц. д-р Ирена Емилова
7. Доц. д-р Румен Ерусалимов
8. Доц. д-р Силвия Костова
9. Доц. д-р Симеонка Петрова


Международна редакционна колегия

1. Проф. д. ик. н. Дмитрий Чистов – Финансов университет при правителството на руската федерация, Москва (Русия).
2. Проф. д. ик. н. Татяна Орехова – Донецки национален университет, Виница (Украйна)
3. Проф. д. ик. н. Виктор Чужиков - Киевския национален икономически университет „Вадим Гетман”, Киев (Украйна)
4. Проф. д-р Йото Йотов – Драксел университет, Филаделфия (САЩ).
5. Проф. д-р Дариуш Новак - Университет по икономика и бизнес, Познан , (Полша)
6. Проф. д-р Синиша Зарич – Университет на Белград (Сърбия)
7. Доц. д-р Йоана Панагорец – Университет Валахия, Търговище (Румъния)