• Начало

  Списание „Бизнес управление“ е специализирано списание по мениджмънт, което е индексирано в Scopus от април 2022 г.. Издава се от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

  Списание „Бизнес управление“ излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то

  Още »

 • Цели и обхват

  Списанието предоставя възможност за споделяне на различни идеи и виждания в областта на икономическата практика. Представя научни изследвания, поставят  се проблеми и се търсят рационални управленски решения. В изданието се публикуват разработките както на известни и утвърдени изследователи, така и на млади учени.

  Обхват

  В списанието се публикуват научни

  Още »


Contacts

Address: Svishtov, 2 Em. Chakarov Str.
E-mail: zh.tananeeva@uni-svishtov.bg

Technical Secretary:
Zhivka Tananeeva
Phones:(++359)631-66-364


Редакционна колегия

1. Проф. д-р Марияна Божинова – главен редактор
2. Проф. д-р Красимир Шишманов – зам. главен редактор
3. Проф. д-р Мариана Петрова – мениджър
4. Проф. д.н. Борислав Борисов
5. Доц. д-р Иван Марчевски
6. Доц. д-р Ирена Емилова
7. Доц. д-р Симеонка Петрова
8. Доц. д-р Александър Ганчев

Международна редакционна колегия

1. Проф. д-р Йото Йотов (САЩ)
2. Проф. д-р Ришард Пукала (Полша)
3. Проф. д-р Дариуш Новак (Полша)
4. Проф. д.н. Олена Сушченко (Украйна)
5. Проф. д.н. Юри Дяченко (Украйна)
6. Проф. д-р Нурлан Курманов (Казахстан)
7. Доц. д-р Бадри Гечбая (Грузия)
8. Доц. д-р Йоана Панагорец (Румъния)