Редакционна колегия

Красимир Шишманов – главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Никола Янков – зам. главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Иван Марчевски – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Ирена Емилова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Любчо Варамезов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Румен Ерусалимов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Силвия Костова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов

Международна редакционна колегия

Дмитрий Чистов – Финансов университет при правителството на руската федерация,  Москва, Русия
Йото Йотов – Драксел университет, Филаделфия, САЩ
Наталья Голованова – Московски технологически университет, Москва, Русия
Татяна Орехова – Донецки  национален университет, Виница, Украйна
Тадия Джукич – Университет в Ниш, Ниш, Сърбия
Ян Дуда – AGH Университет за наука и технологии, Краков, Полша
Йоана Панагорец Университет Валахия, Търговище, Румъния
Махмуд Ел Батран Университет Кайро, Кайро, Египет
Aлександру Неделеа Университет "Стефан Велики", Сучава, Румъния
Виктор Чужиков Киевски национален икономически университет "Вадим Гетман", Киев, Украйна

Екип за техническо обслужване

1. Анка Танева – стилов редактор
2. Ст. преп. Ирина Иванова – превод на руски език
3. Ст. преп. Цветана Шенкова – превод на английски език
4. Ас. Живка Тананеева – технически секретар

e-mail:bm@uni-svishtov.bg

web: bm.uni-svishtov.bg