Редакционна колегия

1. Проф. д. н. Борислав Борисов – главен редактор
2. Проф. д-р Красимир Шишманов – зам. главен редактор
3. Проф. д. н. Божидар Божинов
4. Проф. д-р Любчо Варамезов
5. Доц. д-р Иван Марчевски
6. Доц. д-р Ирена Емилова
7. Доц. д-р Румен Ерусалимов
8. Доц. д-р Силвия Костова
9. Доц. д-р Симеонка Петрова

Международна редакционна колегия

1. Проф. д. ик. н. Дмитрий Чистов – Финансов университет при правителството на руската федерация, Москва (Русия).
2. Проф. д. ик. н. Татяна Орехова – Донецки национален университет, Виница (Украйна)
3. Проф. д. ик. н. Виктор Чужиков - Киевския национален икономически университет „Вадим Гетман”, Киев (Украйна)
4. Проф. д-р Йото Йотов – Драксел университет, Филаделфия (САЩ).
5. Проф. д-р Дариуш Новак - Университет по икономика и бизнес, Познан , (Полша)
6. Проф. д-р Синиша Зарич – Университет на Белград (Сърбия)
7. Доц. д-р Йоана Панагорец – Университет Валахия, Търговище (Румъния)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Живка Тананеева, e-mail: zh.tananeeva@uni-svishtov.bg
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Превод английски: ст. преп. Румяна Денева и ст. преп. Радка Василева

e-mail:bm@uni-svishtov.bg

web: bm.uni-svishtov.bg