Редакционна колегия

1. Проф. д-р Марияна Божинова – главен редактор
2. Проф. д-р Красимир Шишманов – зам. главен редактор
3. Проф. д-р Мариана Петрова – мениджър
4. Проф. д.н. Борислав Борисов
5. Доц. д-р Иван Марчевски
6. Доц. д-р Ирена Емилова
7. Доц. д-р Симеонка Петрова
8. Доц. д-р Александър Ганчев

Международна редакционна колегия

1. Проф. д-р Йото Йотов (САЩ)
2. Проф. д-р Ришард Пукала (Полша)
3. Проф. д-р Дариуш Новак (Полша)
4. Проф. д.н. Олена Сушченко (Украйна)
5. Проф. д.н. Юри Дяченко (Украйна)
6. Проф. д-р Нурлан Курманов (Казахстан)
7. Доц. д-р Бадри Гечбая (Грузия)
8. Доц. д-р Йоана Панагорец (Румъния)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Живка Тананеева, e-mail: zh.tananeeva@uni-svishtov.bg
2. Стилов редактор: ст. преп. Елка Узунова
3. Web-дизайн: Мартин Александров

e-mail:bm@uni-svishtov.bg

web: bm.uni-svishtov.bg