• Начало

  Списание „Бизнес управление“ е специализирано списание по мениджмънт. Издава се от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

  Списание „Бизнес управление“ излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и

  Още »

 • Цели и обхват

  Списанието предоставя възможност за споделяне на различни идеи и виждания в областта на икономическата практика. Представя научни изследвания, поставят  се проблеми и се търсят рационални управленски решения. В изданието се публикуват разработките както на известни и утвърдени изследователи, така и на млади учени.

  Обхват

  В списанието се публикуват научни

  Още »


Контакти

Адрес: Свищов, ул." Емануил Чакъров" 2
E-mail: bm@uni-svishtov.bg

Технически секретар
Живка Тананеева
Тел.: (++359)631-66-295

Реферирано издание Реферирано издание Реферирано издание

Редакционна колегия

Красимир Шишманов – главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Никола Янков – зам. главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Иван Марчевски – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Ирена Емилова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Любчо Варамезов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Румен Ерусалимов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Силвия Костова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов