• Начало

  Списание „Бизнес управление“ е специализирано списание по мениджмънт. Издава се от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

  Списание „Бизнес управление“ излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и

  Още »

 • Цели и обхват

  Списанието предоставя възможност за споделяне на различни идеи и виждания в областта на икономическата практика. Представя научни изследвания, поставят  се проблеми и се търсят рационални управленски решения. В изданието се публикуват разработките както на известни и утвърдени изследователи, така и на млади учени.

  Обхват

  В списанието се публикуват научни

  Още »


Контакти

Адрес: Свищов, ул." Емануил Чакъров" 2
E-mail: bm@uni-svishtov.bg

Технически секретар
Живка Тананеева
Тел.: (++359)631-66-295


Редакционна колегия

Красимир Шишманов – главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Никола Янков – зам. главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Иван Марчевски – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Ирена Емилова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Любчо Варамезов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Румен Ерусалимов – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Силвия Костова – Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов

Международна редакционна колегия

Дмитрий Чистов – Финансов университет при правителството на руската федерация,  Москва, Русия
Йото Йотов – Драксел университет, Филаделфия, САЩ
Наталья Голованова – Московски технологически университет, Москва, Русия
Татяна Орехова – Донецки  национален университет, Виница, Украйна
Тадия Джукич – Университет в Ниш, Ниш, Сърбия
Ян Дуда – AGH Университет за наука и технологии, Краков, Полша
Йоана Панагорец Университет Валахия, Търговище, Румъния
Махмуд Ел Батран Университет Кайро, Кайро, Египет
Aлександру Неделеа Университет "Стефан Велики", Сучава, Румъния
Виктор Чужиков Киевски национален икономически университет "Вадим Гетман", Киев, Украйна